Studiul-viaţă al Bibliei

Cunoaşterea de către biserică a Domnului şi a adevărului Său a progresat continuu. Studiul-viaţă al Bibliei, o lucrare monumentală şi clasică de Witness Lee, construieşte pe ceea ce Domnul a revelat bisericii Sale în ultimele secole şi este o dezvoltare suplimentară. Acest studiu este umplut cu revelaţia privitoare la Dumnezeul Triunic procesat, la Cristosul viu, la Duhul dătător de viaţă, la experienţa vieţii şi la definiţia şi practica bisericii.

Scopul Studiului-viaţă al Bibliei, aşa cum a fost exprimat de către Witness Lee, este acela de a prezenta adevărurile conţinute în Noul Testament, de a împărţi resursa pentru viaţă, de a rezolva problemele comune şi grele găsite în Noul Testament, şi de a deschide fiecare carte a Noului Testament printr-o interpretare vie a ei. Noi credem că aceste volume, care conţin însăşi esenţa slujbei Noului Testament care este pentru îndeplinirea economiei divine a lui Dumnezeu, vor servi ca intrare într-o înţelegere mai profundă şi mai vastă a adevărurilor divine, şi de asemenea va oferi bisericii lui Dumnezeu multă resursă pentru viaţă şi alimentare, astăzi şi în generaţiile viitoare. Fie ca Domnul să folosească slujba cuvântului Său din aceste volume pentru a sfinţi biserica, până când ea va fi deplin pregătită pentru a fi mireasa Sa, partenera Sa, pentru satisfacţia Sa (Efes. 5:26-27).

În limba română, au fost traduse Studiul-viaţă Geneza, Studiul-viaţă Levitic, Studiul-viaţă Numeri, Studiul-viaţă MateiStudiul-viaţă Ioan, Studiul-viaţă Romani, Studiul-viaţă 1 Corinteni, Studiul-viaţă 2 Corinteni, Studiul-viaţă Galateni, Studiul-viaţă Efeseni, Studiul-viaţă Filipeni, Studiul-viaţă Coloseni, Studiul-viaţă 1&2 Tim, Tit și Filimon, Studiul-viaţă Evrei, Studiul-viaţă Apocalipsa (restul este în lucru). Se consideră en-gros orice comandă mai mare sau egală cu cinci volume.

Pentru a afla preţul, numărul de volume şi numărul de capitole din fiecare volum din Studiile-viaţă apărute, executaţi click pe fotografia coperţii respective.

Studiul-Viaţii

Geneza vol 1Geneza

Levitic vol1Levitic

Numeri vol1Numeri

Matei vol1Matei

ioan vol1Ioan

Romani Vol 1Romani

1 corinteni Vol 11 Corinteni

2 corinteni vol12 Corinteni

galateni vol 1Galateni

Efeseni Vol 1Efeseni

Coloseni Vol 1Coloseni

Filipeni vol1Filipeni

Studiul-viaţă 1 & 2 Tim, Tit, Filimon1 & 2 Tim, Tit și Filimon

Evrei Vol 1Evrei

Apocalipsa Vol 1Apocalipsa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.