Witness Lee

WITNESS LEE 
UN SCLAV AL LUI ISUS CRISTOS

Witness Lee (1905-1997), un sclav al lui Cristos Isus, s-a ostenit în mod altruist (dezinteresat) de-a lungul întregii sale vieţi şi şi-a turnat fiinţa pentru interesul Domnului său. Născut în 1905 în nordul Chinei, el a fost crescut într-o familie creştină. La vârsta de 19 ani a fost capturat pe deplin pentru Cristos şi imediat s-a consacrat să predice evanghelia pentru restul vieţii sale.

Devreme în servirea sa, Witness Lee l-a întâlnit pe Watchman Nee, un predicator, învăţător şi scriitor renumit. Witness Lee s-a ostenit împreună cu Watchman Nee sub îndrumarea sa. În 1934, Watchman Nee i-a încredinţat lui Witness Lee responsabilitatea pentru lucrarea sa publicistică, numită Salonul Cărţii Evangheliei Shanghai.

În 1949, Witness Lee a fost trimis de Watchman Nee şi de ceilalţi conlucrători ai săi în Taiwan pentru a se asigura că lucrurile care le-au fost încredinţate de Domnul nu se vor pierde. Watchman Nee l-a instruit pe Witness Lee să continue peste hotare lucrarea sa publicistică sub numele de Salonul de Cărţii Evangheliei din Taiwan, care a fost recunoscută public ca fiind editura lucrărilor lui Watchman Nee din afara Chinei. Lucrarea lui Witness Lee în Taiwan a făcut evidentă binecuvântarea abundentă a Domnului. De la numai 350 de credincioşi, care fugiseră de curând de pe continent, în cinci ani bisericile din Taiwan au crescut până la 20.000.

În 1962, Witness Lee s-a simţit călăuzit de Domnul să vină în Statele Unite, stabilindu-se în California. În timpul celor 35 de ani de servire în S. U. A., el a slujit în întruniri săptămânale şi în conferinţe de sfârşit de săptămână, ţinând câteva mii de mesaje vorbite. O mare parte din vorbirea sa a fost publicată începând de atunci în peste peste 400 de titluri. Multe dintre acestea au fost traduse în mai mult de 14 limbi. Şi-a ţinut ultima conferinţă publică în februarie 1997, la vârsta de 91 de ani.

Slujba lui Witness Lee accentuează experimentarea lui Cristos ca viaţă şi unitatea practică a credincioşilor ca Trup al lui Cristos. Accentuând importanţa urmăririi ambelor aceste lucruri, el a condus bisericile aflate sub grija sa să crească în viaţa creştină şi în funcţie. El a fost de neclintit în convingerea sa că scopul lui Dumnezeu nu este sectarismul îngust, ci Trupul lui Cristos. În timp, ca reacţie la această convingere, credincioşii au început să se întrunească în mod simplu ca biserica din localităţile lor. Aceste biserici locale au fost curând întemeiate de-a lungul întregii emisfere vestice. În ultimii ani, multe biserici noi au fost ridicate în Rusia şi în multe ţări est-europene.

VIAŢA ŞI SLUJIREA LUI
WITNESS LEE

Lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu

Witness Lee s-a născut în 1905 în provincia Shantung din nordul Chinei. Copilăria sa timpurie depune mărturie despre provizia plină de dragoste a lui Dumnezeu atunci când i-a dat o mamă înţeleaptă şi plină de grijă care era din a treia generaţie de Baptişti Sudici, şi care fusese crescută într-un cămin în întregime creştin. Tatăl său, un fermier, a murit în 1923. Pentru a le asigura copiilor ei educaţia potrivită în limba chineză şi engleză, mama sa şi-a vândut singura ei moştenire pentru a obţine suficienţi bani ca să-i trimită la şcoală. Un asemenea curaj şi simţ al previziunii în împrejurările ei erau lucruri rare în acele zile. Datorită sacrificiului mamei sale, Witness Lee a putut studia la Şcoala Elementară Chineză Baptistă de Sud şi la Colegiul Englez de Misiune condus de Prezbiterienii Americani din Chefoo.

După ce a doua lui soră mai mare a experimentat mântuirea Domnului, ea a început să se roage pentru el şi l-a prezentat Bisericii Congregaţioniste Independente Chineze din oraşul său natal, Chefoo. La câteva luni mai târziu, în aprilie 1925, la frageda vârstă de nouăsprezece ani, el L-a primit în mod personal pe Domnul Isus Cristos ca Mântuitor al său prin predicarea unei surori în Domnul, Peace Wang. În acea perioadă, el era extraordinar de ambiţios cu privire la educaţia şi viitorul său. Dar în ziua mântuirii sale dinamice, totul s-a schimbat, aşa cum este descris mai jos în propriile sale cuvinte:

Încă îmi amintesc de experienţa în care Dumnezeul gloriei mi-a apărut pentru prima oară. Acest lucru s-a întâmplat în după-amiaza zilei în care am fost mântuit. Atunci când am ieşit din sala de întrunire în stradă, am simţit că totul era diferit. M-am oprit lângă drum şi m-am rugat lui Dumnezeu: „Dumnezeule! Nu mai vreau nimic altceva. Te vreau doar pe Tine.“ (Viziunea glorioasă şi calea crucii, pag. 11).

În acea zi, Witness Lee a fost chemat de către Cristos şi s-a consacrat să-L servească pe El pentru restul vieţii sale. El a devenit un adevărat urmaş al Stăpânului său şi niciodată nu şi-a abandonat jurământul. Începând din acea zi, el a iubit Biblia şi a adunat cât a putut mai multe cărţi care să explice Biblia. Curând, a început să se întâlnească împreună cu Adunarea Fraţilor (Brethren) (ramura Benjamin Newton) din Chefoo şi a fost atras de explicaţiile erudite ale Bibliei pe care le-a găsit printre ei. În căutarea sa de a cunoaşte Biblia, el a remarcat în nişte periodice creştine şi unele articole extraordinare despre adevărurile biblice, scrise de Watchman Nee.

În primăvara anului 1927, Witness Lee a ţinut primul său mesaj vorbit: „Iată Mielul lui Dumnezeu“, în Biserica Congregaţionistă Independentă Chineză din oraşul său natal, Chefoo. La sfârşitul acelui an, el a fost ales să servească în comitet, o distincţie neobişnuită pentru un bărbat atât de tânăr. Dar el a refuzat poziţia care i s-a oferit, a părăsit acea denominaţiune, şi a început să se întâlnească regulat cu adunarea locală a Fraţilor. El a participat la fiecare din cele şapte întruniri săptămânale ale acestora, absorbind cu nesaţ toate doctrinele lor. În 1930, a fost botezat în mare, prin scufundare, de către conducătorul lor. Witness Lee a continuat să participe la întrunirile Fraţilor timp de şapte ani şi jumătate.

Întors de la cunoştinţă spre viaţă

Cel mai mare ajutor pe care l-a primit Witness Lee în lucrurile privitoare la viaţa divină a venit prin citirea articolelor şi a cărţilor lui Watchman Nee, începând din anul 1925, anul în care a fost mântuit. El a cumpărat toate cărţile lui Watchman Nee despre viaţa divină şi a început să corespondeze cu Watchman Nee, punându-i întrebări despre Biblie. Între timp, a continuat să studieze Biblia împreună cu Fraţii şi a primit multă cunoştinţă scripturală de la ei cu privire la tipuri reprezentative, profeţii şi parabole din Biblie. Deşi acele învăţături l-au ajutat să părăsească starea lumească şi să evite abaterea de la calea Domnului, totuşi ele i-au oferit prea puţin ajutor în ce priveşte viaţa, Duhul şi biserica. El şi-a dat seama că „primise o mare măsură de cunoştinţă din învăţăturile lor, dar foarte puţină viaţă.“ (Watchman Nee, Un văzător al revelaţiei divine în epoca prezentă, pag. 284)

Apoi, în august 1931, Witness Lee a avut o adevărată pocăinţă:

M-am gândit cât de multă cunoştinţă acumulasem şi totuşi cât de mort eram. Este adevărat că niciodată nu m-am întors în lume, dar deşi participam la şapte întruniri pe săptămână, eram total rece şi lipsit de rod. În acel moment, am experimentat o pocăinţă profundă şi reală.

În dimineaţa următoare, foarte devreme, am urcat pe un munte mic din apropierea casei. Am strigat spre Domnul şi am plâns cu disperare. Dimineaţă de dimineaţă mergeam acolo să mă rog. Începând din acea zi, mi-a păsat prea puţin de vorbit; voiam doar să mă rog. Această experienţă a ţinut câteva luni, din august până în februarie sau martie a anului următor. (Watchman Nee, Un văzător al revelaţiei divine în epoca prezentă, pag. 286).

În vara anului 1932, Watchman Nee a fost invitat de Witness Lee şi de alţi creştini să viziteze oraşul Chefoo. Imediat ce l-a întâlnit pe Watchman Nee, ei au început să aibă o părtăşie excelentă cu privire la interesul Domnului. Aşa cum era caracteristic slujbei lui Watchman Nee, acesta a accentuat în faţa lui Witness Lee nevoia de a experimenta viaţa divină. Această părtăşie intimă l-a făcut pe Witness Lee să aibă o cotitură fundamentală de la cunoştinţă spre viaţă. Descriind acel timp cu Watchman Nee, Witness Lee a spus:

Timpul pe care l-am petrecut cu Watchman în acele zile m-a impresionat profund cu dulceaţa, frumuseţea, atracţia şi noutatea Domnului. Acele zile mi-au oferit un nou început în urmarea Domnului şi m-au determinat să fac o cotitură fundamentală de la cunoştinţă spre viaţă. Datorită acelor zile petrecute împreună cu Watchman Nee, am început să am părtăşie cu Domnul într-un mod mai intim. Domnul mi-a devenit mai preţios. Acea experienţă a fost chiar mai mare decât experienţa mântuirii mele. Acele zile cu Watchman mi-au afectat calea în Domnul de-a lungul tuturor celor cincizeci şi nouă de ani care au urmat, începând din 1932. Toată eternitatea nu voi putea uita niciodată acele zile! Ce îndurare şi ce har au fost pentru mine! (Watchman Nee, Un văzător al revelaţiei divine în epoca prezentă, pag. 288-289)

Chemat să servească­

Din ziua în care a fost mântuit în 1925, Witness Lee a dorit să-şi petreacă viaţa predicând evanghelia. După ce a absolvit colegiul şi după ce l-a ajutat pe fratele său mai mic să absolve, Domnul i-a amintit de acest lucru. Deşi ştia că destinul său era acela de a-şi da viaţa pentru a-L servi pe Domnul, nu avea încă suficientă credinţă să răspundă chemării Domnului.

În timpul primului său contact personal cu Watchman Nee în 1932, atunci când Nee a fost invitat să vorbească în Biserica Congregaţionistă Independentă Chineză din Chefoo şi la Seminarul Baptist de Sud din Hwang-Hsien, în apropiere de Chefoo, Witness Lee a simţit profund că Domnul îl cheamă să servească. El a descris această experienţă după cum urmează:

[…] Stăteam în camera mea pentru a avea un timp cu Domnul. Citeam Isaia 44:22 şi am simţit profund în timp ce citeam: „Întoarce-te la Mine, pentru că Eu te-am răscumpărat“, că Domnul mă chema să-L servesc. Am simţit în adâncul meu că Domnul mi-a dat versetul 21 ca o promisiune: „Tu eşti servitorul Meu; nu vei fi uitat de Mine.“ De asemenea, versetul 23 părea să fie un cuvânt clar pentru mine cu privire la scopul chemării Sale: „Iehova a fost glorificat în Israel.“ Prezenţa Domnului a fost foarte reală pentru mine acolo, şi am fost total uns, împrospătat cu Duhul Său şi umplut cu bucurie şi încurajare. (Watchman Nee, Un văzător al revelaţiei divine în epoca prezentă, pag. 288)

După ce Watchman Nee a plecat din Chefoo, Domnul a adus în mod suveran câţiva credincioşi la Witness Lee. Pe măsură ce mai mulţi au fost adăugaţi, o biserică a fost ridicată în acel oraş. Biserica s-a întrunit prima dată în camera de zi a mamei sale. Mai târziu, când a crescut numărul, biserica şi-a asigurat un loc pentru întruniri.

Pe măsură ce părtăşia lui Witness Lee cu Domnul creştea, chemarea lui de a se dărui cu timp integral pentru serviciul Domnului devenea din ce în ce mai puternică. Un timp, el a avut o luptă interioară legată faptul dacă să facă acest pas al credinţei. În august 1933, lupta a devenit intensă. Witness Lee şi-a dat seama că nu mai poate înainta cu Domnul dacă nu-şi onorează jurământul pe care-l făcuse Domnului cu opt ani în urmă. Cu lacrimi în ochi, Witness Lee a răspuns chemării Domnului şi şi-a părăsit slujba pentru a-L servi pe El cu timp integral. Cei şaizeci şi cinci de ani de servire plină de credincioşie care au urmat după acea luptă, au confirmat faptul că Dumnezeu a susţinut total acea chemare crucială; redăm mai jos descrierea lui Witness Lee:

În timpul celor trei săptămâni dintre 1 august şi 21 august, m-am luptat mult cu Domnul. Simţeam profund că El mă cheamă să renunţ la ocupaţia mea şi să-L servesc pe El prin credinţă, dar nu îndrăzneam să acţionez în mod hotărâre din cauza lipsei de credinţă […].

După trei săptămâni de luptă cu Domnul, pur şi simplu n-am mai putut înainta; deci, în seara de 21 august, după întrunirea de rugăciune, le-am explicat situaţia mea celor doi fraţi conducători şi le-am cerut să se roage pentru mine. În acea seară, după ora unsprezece, am mers la Domnul şi am îngenuncheat în faţa Lui în camera mea de lectură […]. Lacrimile mi-au venit în ochi. În final am spus: „În regulă, asta este.“ Nu exista nicio altă cale. În dimineaţa următoare, cei doi fraţi conducători au venit la mine şi mi-au spus că, după ce s-au rugat, au simţit că este de la Domnul că ar trebui să-mi părăsesc ocupaţia şi să-mi dau întregul meu timp pentru a-L servi pe Domnul. (pag. 290-291)

Ceva mai târziu, Witness Lee a primit o scrisoare scurtă de la Watchman Nee, care îl încuraja să-şi părăsească slujba şi să-L servească pe Domnul cu timp integral:

După ce m-am întors în oraşul meu natal, mă aştepta o scrisoare de la Watchman Nee. M-am uitat la plic şi am observat că era expediat din Shanghai. L-am deschis şi am citit scrisoarea. Era datată 17 august, exact în mijlocul perioadei în care mă luptasem cu Domnul. Scrisoarea spunea: „Frate Witness, în ce priveşte viitorul tău, simt că ar trebui să-L serveşti pe Domnul cu tot timpul tău. Cum simţi? Domnul să te călăuzească.“ Este imposibil de spus ce confirmare puternică am primit prin primirea acelei scurte note de la el. (Watchman Nee, Un văzător al revelaţiei divine în epoca prezentă, pag. 291)

În următoarea zi după primirea acestei scrisori, Witness Lee a demisionat din poziţia sa şi s-a decis să meargă la Shanghai pentru a avea părtăşie cu Watchman Nee.

Intrând în lucrare

Începând din octombrie 1933, Witness Lee l-a vizitat pe Watchman Nee în Shanghai timp de aproape patru luni. În acest timp, Watchman Nee a început să-l perfecţioneze pe Witness Lee în privinţa servirii sale pentru Domnul. Watchman Nee a avut multă părtăşie cu Witness Lee despre patru lucruri: cunoaşterea lui Cristos ca viaţă, mişcarea Domnului din China începând cu mântuirea lui Watchman Nee până în prezent, istoria bisericii, precum şi cunoaşterea Bibliei în calea vieţii. Watchman Nee a pus accentul pe Cristos ca viaţă şi pe biserică în calitate de rezultat al vieţii Sale.

Începând de atunci, Witness Lee s-a ostenit îndeaproape împreună cu Watchman Nee în lucrarea de împărţire a lui Cristos pentru zidirea Trupului lui Cristos. Mai târziu, atunci când Watchman Nee n-a mai putut duce lucrarea mai departe, Witness Lee a continuat să se ostenească conform viziunii şi modelului pe care le observase în viaţa şi lucrarea lui Watchman Nee. Cu siguranţă, Witness Lee urma să continue să dezvolte slujba încredinţată amândurora, dar această dezvoltare urma să fie doar o lărgire a viziunii fundamentale a savurării lui Cristos ca viaţă pentru zidirea Trupului Său prin bisericile locale.

Zidind în China împreună cu Watchman Nee

În 1934, Witness Lee şi-a mutat familia în Shanghai pentru a se alătura lui Watchman Nee şi i s-a încredinţat responsabilitatea lucrării publicistice a lui Watchman Nee. În mod specific, el a fost desemnat redactorul revistei Creştinul, care a fost publicată din 1934 până în 1940. De asemenea, el a devenit redactor activ al Colecţiei de Scrisori cu Noutăţi. Prin această responsabilitate, Witness Lee a devenit familiarizat în detaliu cu slujba lui Watchman Nee.

În 1934, Witness Lee a început să călătorească pe întregul teritoriu al Chinei, slujindu-le credincioşilor cu Cuvântul şi întemeind biserici locale. În provincia Chekiang au fost întemeiate multe biserici locale ca rezultat al slujirii sale acolo. Începând cu sfârşitul anului 1935 până în vara anului 1937, Witness Lee s-a ostenit pentru a întemeia biserici în Beijing şi Tientsin. De asemenea, el a călătorit până în provinciile din nord-vestul îndepărtat: Suiyuan, Shanghai şi Shensi, pentru a predica evanghelia şi a-i întemeia pe credincioşi. Din cauza invaziei japoneze, Witness Lee s-a întors la Chefoo în noiembrie 1937, şi până în 1943 şi-a petrecut cea mai mare din timp îngrijindu-se de biserica de acolo, precum şi de biserica din Tsingtao, din apropiere.

La sfârşitul anului 1942, a avut loc o mare trezire spirituală în Chefoo, oraşul natal al lui Witness Lee, prin păstorirea personală a credincioşilor şi prin credincioşia cu care a urmat îndeaproape slujba lui Watchman Nee. Începând din 1 ianuarie 1943, biserica s-a întâlnit în mod continuu timp de o sută de zile. Drept rezultat, peste 800 de credincioşi şi-au consacrat Domnului tot ce aveau, unii dintre ei chiar oferindu-se să migreze în îndepărtatul nord-vest al Chinei pentru evanghelie. Spre sfârşitul acelui timp, în mai 1943, Witness Lee a fost arestat de către armata japoneză şi a fost întemniţat timp de o lună. La scurt timp după eliberarea sa, el a contractat tuberculoză, sănătatea sa fiind foarte mult afectată de întemniţare. Pentru a se odihni şi a se reface total, el s-a mutat în 1944 la Tsingtao şi a rămas acolo timp de doi ani.

După cel de-al Doilea Război Mondial, sănătatea lui fiind total restabilită, Witness Lee şi-a reluat osteneala în lucrare, petrecându-şi cea mai mare parte din timp la Shanghai şi Nanking. În 1947, Domnul a ridicat o trezire spirituală şi în aceste locuri. În decembrie 1947, el şi alţi câţiva lucrători au vizitat un număr de biserici locale din provinciile de sud, printre care Hong Kong, Canton, Swatow, precum şi Amoy, şi s-a ostenit acolo pentru a ajuta aceste biserici să intre în trezirea care se întindea în China. În timpul vizitei sale în Foochow din cadrul acestei călătorii, Witness Lee s-a întâlnit cu Watchman Nee şi a avut un rol esenţial în recuperarea slujbei acestuia, care fusese suspendată timp de şase ani din cauza unor înţelegeri greşite. Watchman Nee a călătorit în aprilie înapoi la Shanghai împreună cu Witness Lee, iar cei doi au adus o altă trezire acolo. Până în 1949, mai mult de 400 de biserici fuseseră ridicate în mai mult de 30 de provincii din China prin slujbele acestor fraţi. Zidirea Trupului lui Cristos avansase considerabil.

În mai 1949, din cauza schimbării subite din situaţia politică, Watchman Nee l-a direcţionat pe Witness Lee să părăsească continentul şi să meargă în Taiwan, pentru a continua lucrarea de zidire a Trupului lui Cristos. De asemenea, el i-a cerut lui Witness Lee să continue lucrarea de publicare a Salonului Cărţii Evangheliei din Shanghai. Prin mişcarea strategică a trimiterii lui Witness Lee în Taiwan, Domnul a putut începe să răspândească bisericile locale în plan internaţional.

Watchman Nee şi Witness Lee s-au întâlnit pentru ultima oară în 1950, în Hong Kong. Timp de mai mult de o lună, cei doi au slujit împreună şi au adus o trezire în biserica din Hong Kong. Watchman Nee i-a încredinţat atunci lui Witness Lee responsabilitatea de a supraveghea atât lucrarea, cât şi biserica din Hong Kong. El i-a cerut lui Witness Lee să-i instruiască, să-i înveţe şi să-i conducă pe prezbiteri, şi să facă aranjamente cu privire la serviciul şi slujbele diaconilor, precum şi la cumpărarea de teren pentru un edificiu destinat întrunirilor. De asemenea, el l-a însărcinat pe Witness Lee cu responsabilitatea pentru lucrarea de publicare din afara Chinei, care în acel timp era îndeplinită în Taiwan de Salonul Cărţii Evangheliei din Taiwan, iar în Hong Kong de Salonul Cărţii Bisericii din Hong Kong.

La scurt timp după aceea, Watchman Nee s-a întors în China continentală. A fost ultima oară când aceşti doi împreună-ostenitori s-au văzut, precum şi ultima oară când au comunicat în mod direct. Începând din acel moment, Witness Lee a dus mai departe cu credincioşie lucrarea neîntreruptă de zidire a Trupului lui Cristos prin întemeierea de biserici locale, lucrare pe care Watchman Nee o începuse în China.

Zidind în Taiwan

În mai 1949, Witness Lee s-a mutat pe insula Taiwan şi a început lucrarea acolo în luna august a acelui an. Deşi au început doar cu câţiva credincioşi şi cu foarte puţine biserici, prin osteneala sa plină de sârg şi prin slujba neîncetată a Cuvântului, numărul credincioşilor a crescut de peste treizeci de ori în primul an. În timpul a cinci până la şase ani, numărul a crescut până la peste 40.000.  A fost un timp de trezire şi de creştere numerică rapidă în bisericile din Taiwan.

De asemenea, Witness Lee a început să conducă conferinţe şi instruiri anuale pentru bisericile din Taiwan. Începând din 1951, Witness Lee a ţinut instruiri pentru lucrătorii creştini cu timp integral. De asemenea, în 1953 a ţinut o instruire oficială pentru conlucrătorii săi. Asemenea instruiri au ridicat un număr de lucrători tineri care, în cele din urmă, au dus mai departe lucrarea în Taiwan şi în Orientul Îndepărtat în următoarele patru decade.

Începând din 1950, Witness Lee de asemenea a călătorit în fiecare an în Filipine, stând trei până la patru luni de fiecare dată, pentru a întemeia bisericile de acolo. Prin osteneala şi slujba sa, în cele din urmă, peste o sută de biserici au fost ridicate acolo.

În răspuns la însărcinarea primită de la Watchman Nee cu privire la lucrarea de publicare, Witness Lee a început să publice cărţi ale slujbei prin intermediul Taiwan Gospel Bookroom (Salonul Cărţii Evangheliei din Taiwan), care în timp a devenit familiar publicului ca fiind editura lucrării lui Watchman Nee din afara Chinei. De asemenea, Witness Lee a publicat cu credincioşie o revistă intitulată Slujba Cuvântului, producând un total de 415 numere, începând din 1950 şi până în 1986.

Zidind în occident

Din aprilie până în octombrie 1958, Witness Lee a fost invitat să conducă conferinţe în Londra, Anglia şi Copenhaga, Danemarca, iniţiindu-şi lucrarea din occident. Mai târziu, începând din 1958 şi până în 1961, Witness Lee a vizitat Statele Unite de trei ori. În 1962, el a fost călăuzit de Domnul să se mute în Los Angeles, California, iar în decembrie a acelui an a ţinut prima sa conferinţă din Los Angeles, în limba engleză. Acele mesaje au fost publicate în cele din urmă în forma unei cărţi intitulate Cristosul atotinclusiv.

În anii următori, Domnul a deschis multe uşi, iar Witness Lee a primit numeroase invitaţii din toată ţara, pentru a vorbi unei mari varietăţi de grupuri creştine. Prin aceste vizite, mulţi oameni au fost câştigaţi şi au devenit materiale preţioase pentru zidirea bisericilor locale din Statele Unite.

Pe tot parcursul anilor ’60, Witness Lee a ţinutun număr de conferinţe scurte şi de instruiri neoficiale mai lungi, atât în Los Angeles, cât şi în alte oraşe de pe întregul teritoriu al Statelor Unite. Mesajele sale au fost tipărite într-o mică revistă trimestrială, The Stream (Curentul). De asemenea, în 1965, el a fondat The Stream Publishers (Editura Curentul), care mai târziu a devenit Living Stream Ministry (Slujba Curentului Viu).

Începând din 1964, credincioşi din diferite zone ale ţării s-au mutat în Los Angeles pentru a savura slujba bogată a lui Witness Lee şi viaţa glorioasă de biserică. În 1970, peste 400 dintre aceştia s-au simţit călăuziţi de către Domnul să migreze spre zece oraşe de pe întregul teritoriu al Statelor Unite, pentru a începe să se întrunească ca biserica de acolo. Această  migrare a continuat timp de doi ani şi a pus temelia pentru mai multă răspândire. Ca rezultat, numărul bisericilor locale din S.U.A. a crescut de la 7 în 1969 până la 27 în 1973, iar apoi până la 50 în 1977.

În 1974, Witness Lee s-a mutat în Anaheim, California, şi a început să explice pe larg Biblia, carte cu carte, încheind proiectul cu două decade mai târziu, în 1994. Această serie de mesaje, intitulată Studiul-Viaţă, constituie lucrarea majoră a slujbei sale. De asemenea, în acest timp, Witness Lee a scris numeroase schiţe, note de subsol şi referinţe marginale (trimiteri) pentru întregul Nou Testament. Acestea au fost încorporate într-o nouă traducere a Noului Testament, Versiunea Recâştigării, care a fost publicată în limba chineză în 1987 şi în limba engleză în 1991.

  Cărţi din Biblie Nr. de Mesaje Nr. de pagini
Vechiul Testament 39 865 7,787
Noul Testament * 27 1,361 13,432
Total 66 2,226 21,219

*Incluzând mesajele cuprinse în Concluzia Noului Testament.

Pe lângă slujirea sa cu Cuvântul, Witness Lee de asemenea a călătorit intens în timpul anilor ’60 şi ’70, vizitând multe locuri din Statele Unite şi Canada. De asemenea, el s-a reîntors în Orientul Îndepărtat de multe ori, pentru a întări şi a perfecţiona bisericile din Taiwan. În anii ’60, el a făcut vizite frecvente în Filipine, Hong Kong, Singapore, Indonezia, Malaezia, Tailanda şi Japonia. De asemenea, în 1965, a vizitat Brazilia şi alte ţări sud-americane. În anii ’70, Witness Lee a vizitat Australia, Noua Zeelandă, Coreea de Sud, Israel şi multe ţări europene. O asemenea osteneală neobosită a produs zidirea Trupului lui Cristos de pe întregul glob. În 1980 existau 70 de biserici locale în S. U. A., şi 426 în întreaga lume.

În toamna anului 1984, Witness Lee a început să ajute bisericile să practice o viaţă de biserică de tip „grup mic“ care se centra pe întrunirile la domiciliu pentru rugăciune şi pentru studiul adevărului. De asemenea, bisericile au fost încurajate să predice evanghelia de la uşă la uşă, pentru a-i alimenta şi a-i învăţa pe noii credincioşi în mod individual, şi pentru a-i ajuta pe membri să vorbească pentru Domnul în întruniri. Asemenea practici au ajutat în scoaterea la lumină şi în dezvoltarea funcţiei multor membri ai bisericii pentru a zidi Trupul lui Cristos, o împlinire directă a versetelor 11-16 din Efeseni 4. Drept rezultat, savurarea lui Cristos precum şi vitalitatea multor membri a crescut semnificativ, la fel ca şi numărul membrilor. Până în 1985, numărul credincioşilor care se întruneau în bisericile locale din Statele Unite crescuse până la 10.200, şi existau 98 de biserici locale în Statele Unite. La nivel mondial, existau 129.000 de credincioşi care se întruneau în 605 biserici locale.

Pentru a perfecţiona mai mulţi credincioşi tineri să cunoască adevărul din Biblie şi să participe la zidirea de către Domnul a bisericii Sale, Witness Lee a întemeiat Centre Internaţionale de Instruire în Adevărul Biblic şi Serviciul Bisericii, pentru cei ce Îl servesc pe Domnul cu timp integral.

Mulţi dintre absolvenţii de la aceste instruiri au continuat să-L servească pe Domnul cu timp integral şi să ajute la răspândirea mărturiei Domnului pe întregul pământ.

Pe lângă întemeierea de instruiri cu timp integral în timpul anilor ’90, Witness Lee a continuat să împartă adevărurile înalte din Biblie pentru alimentarea Trupului lui Cristos. De asemenea, el a continuat să încurajeze practica grupurilor „vitale“ mici în plan local, împreună cu practica omogenizării împreună a conlucrătorilor şi a bisericilor în plan global. Bisericile au continuat să se multiplice. Până în 1996, cu un an înainte ca Witness Lee să plece la Domnul din cauza cancerului, la vârsta de 91 de ani, existau aproximativ 250 de biserici locale în Statele Unite, precum şi 2300 de biserici locale în toată lumea, fără a lua în calcul China continentală.

Aşa cum Domnul i-a folosit pe apostolii de la început pentru a-L împărţi pe Cristos pentru zidirea bisericii Sale, tot astfel El i-a folosit foarte mult pe Watchman Nee şi Witness Lee în zilele noastre. Ei au fost credincioşi să continue slujba Noului Testament care produce Trupul lui Cristos. Prin slujbele lor, bisericile au crescut până la un total de 400 în China în 1949, precum şi până la un număr de 2300 în toată lumea în 1996. Watchman Nee a fost într-adevăr un văzător al revelaţiei divine în epoca prezentă, iar Witness Lee a fost în mod la fel de cert, un ziditor-şef înţelept, conform aceleiaşi revelaţii divine în epoca prezentă.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.