EDiv

Economia divină
ISBN: 0-7363-2634-0

Economia divina

130 de pagini, titlu în stoc

preţ en-detail: 15 lei
preţ en-gros(10): 13,50 lei

Biblia revelează faptul că Dumnezeu doreşte să Se împartă pe Sine în om pentru exprimarea Sa deplină. Acest plan, această economie divină, este prezentată iniţial în Geneza şi este dezvă­luită progresiv pe parcursul Vechiului şi Noului Testament. Finalizarea ei supremă este Noul Ierusalim de la sfârşitul cărţii Apocalipsa. De la început până la sfârşit, dorinţa lui Dumnezeu de a fi unit cu omul pentru exprimarea Sa, umple paginile Bibliei.

În Economia divină, Witness Lee merge pe urmele curgerii economiei lui Dumnezeu, cu începere de la crearea omului din Geneza şi până la finalizarea ei din Apocalipsa. Ca un râu care curge fără întrerupere, economia divină include nu doar crearea omului ca un vas care să‑L conţină pe Dumnezeu, ci şi etapele ma­jore prin care a trecut Cristos — încarnarea, răstig­ni­rea şi învierea — în îndeplinirea economiei divine. Prin credinţa în Cristos, răscumpărarea este aplicată omului, iar Duhul Sfânt este dat în om ca râuri de apă vie. În economia divină, experimentarea bogată şi practică, savurarea zilnică a lui Dumnezeu, este porţia comună a tuturor credincioşilor. Primul pas al credinciosului într-o savurare zilnică a lui Dumnezeu Însuşi este acela de a vedea planul etern al lui Dumnezeu, aşa cum este el prezentat în Economia divină.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.