DIG

DUHUL LUI ISUS CEL GLORIFICAT
Cu privire la faptul că Duhul Îl face
pe Isus cel glorificat disponibil pentru om

Domnul Isus este o persoană minunată, unică, deoarece El este atât Dumnezeu, cât şi om. Atunci când era pe pământ, mulţimile erau atrase la El deoarece El manifesta o viaţă divin umană printre ei. Masele nu erau doar atrase de lucrările puterii Sale divine, ci erau impresionate de compasiunea şi înţelegerea Sa omenească. Ar părea regretabil faptul că El a murit şi a părăsit domeniul pământesc, deoarece pământul niciodată n-a fost binecuvântat cu o asemenea persoană plină de har ca Isus Cristos. Dar El este de asemenea unic şi minunat pentru că a înviat dintre morţi. El trăieşte astăzi, aflându-Se încă în posesia deplină a naturii Sale divine şi umane. Doar că acum, El nu mai este limitat la o perioadă de timp cu două mii de ani în urmă şi la o întindere îngustă de pământ, de-a lungul Râului Iordan în Palestina. Tot ceea ce El este, a devenit acum disponibil în mod etern şi universal prin intermediul Duhului, pentru că aşa cum spune Biblia, acest „ultim Adam a devenit un Duh dătător de viaţă“ (1 Cor. 15:45). Duhul dătător de viaţă este Isus cel glorificat, unic şi minunat, care este făcut disponibil ca viaţă pentru om. Viaţa pe care o dă Duhul, este viaţa divină şi umană a lui Isus cel glorificat. Înainte de moartea şi învierea Sa, noi, fiinţele umane, puteam doar să privim cu veneraţie la acest Isus extraordinar. Dar acum, prin moartea şi învierea Sa, noi putem primi elementul Său în interiorul nostru şi ne putem împărtăşi din tot ceea ce este El. Ceea ce este atât de atrăgător în legătură cu acest Isus, poate deveni acum însăşi viaţa noastră, deoarece El este disponibil nouă prin Duhul lui Isus cel glorificat.

„Duhul“

În Evanghelia lui Ioan, odată Domnul Isus a strigat: „,Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, aşa cum a spus Scriptura, din fiinţa sa cea mai adâncă vor curge râuri de apă vie‘. Dar El a spus acest lucru despre Duhul, pe care cei ce au crezut în El urmau să-L primească; pentru că Duhul nu era încă, deoarece Isus nu fusese încă glorificat“ (7:37-39). Setea este cu adevărat cea mai bună descriere a stării omeneşti. Vieţile noastre sunt petrecute în dorinţe nesatisfăcute, care ne împing spre fapte eroice de realizări măreţe şi acte de cea mai adâncă depravare. Setea motivează foarte mult căutarea omului. Dar promisiunea Domnului pentru cei însetaţi nu constă doar dintr-o băutură care potoleşte setea, ci mai mult decât atât, dintr-o abundenţă de virtute care îşi are sursa în fiinţa noastră cea mai adâncă. Această revărsare de virtute care satisface dorinţa omului, este pur şi simplu Duhul lui Isus cel glorificat din interiorul nostru. În aceste versete, apostolul Ioan spune că „Duhul nu era încă, deoarece Isus nu fusese încă glorificat“. (Aceasta este traducerea exactă din greaca originală a acestui verset, deşi unele versiuni redau în mod nepotrivit  „nu era încă dat“.) Desigur, Duhul lui Dumnezeu este etern şi a existat înainte ca Domnul să vorbească acest cuvânt. Aşadar, aici nu se face referire doar la Duhul lui Dumnezeu care, ca Persoană divină, posedă natura divină. Aici, termenul Duhul se referă la Duhul lui Dumnezeu, care acum posedă şi natura umană glorificată a Domnului Isus. În timp ce Duhul lui Dumnezeu care poseda doar natura divină, a existat din eternitate, „Duhul“ care posedă atât divinitatea, cât şi umanitatea Domnului Isus Cristos, n-a intrat în fiinţă până când Isus n-a fost glorificat prin moartea şi învierea Sa. Doar prin „Duhul“, setea noastră poate fi mai mult decât potolită; într-adevăr, „Duhul“ care ne aduce divinitatea şi umanitatea lui Isus Cristos, devine o sursă de apă vie în interiorul nostru, curgând ca râuri către toţi cei din jurul nostru.

Duhul lui Isus Cristos

Deoarece Domnul Isus a devenit Duhul, Noul Testament denumeşte Duhul în mod variat ca fiind Duhul lui Isus, sau Duhul lui Cristos, sau Duhul lui Isus Cristos. Denumirile nu sunt lipsite de importanţă, deoarece ele indică variate aspecte ale lui Isus cel glorificat, care vine la om ca Duhul. În Fapte 16:7, citim că Duhul lui Isus nu le-a permis apostolilor să călătorească spre anumite zone, în lucrarea lor de evanghelizare. În acest context, Duhul este numit  Duhul lui Isus, deoarece El le aduce credincioşilor Săi umanitatea, trăirea omenească şi moartea lui Isus. În umblarea noastră creştină, cu siguranţă avem nevoie de umanitatea Sa perfectă, de trăirea Sa omenească fără pată şi de tăria de suferi pe care El a obţinut-o în moartea Sa eficace. În Romani 8:9-11, apostolul Pavel vorbeşte despre Duhul lui Cristos, care le dă viaţă trupurilor noastre muritoare. Aici, Duhul este numit Duhul lui Cristos, deoarece divinitatea şi învierea lui Cristos sunt făcute reale pentru noi prin El. În Filipeni 1:19, El este numit Duhul lui Isus Cristos, ceea ce indică faptul că El este sursa rezervei îmbelşugate pentru credincioşi. Duhul lui Isus Cristos este „amestecat“ cu umanitatea şi moartea Sa şi cu divinitatea şi învierea Sa. Astfel, tot ceea ce este Domnul Isus Cristos, este acum disponibil pentru noi şi pentru situaţia noastră, deoarece Domnul este acum Duhul (2 Cor. 3:17).

Duhul vieţii

Duhul lui Isus cel glorificat este numit şi Duhul vieţii (Rom. 8:2), deoarece El ne aduce viaţa divină şi umană a Domnului. Cea mai urgentă nevoie a noastră este o viaţă eternă. Noi oamenii avem viaţă, dar ea este o viaţă trecătoare. Ea este deteriorată de boală şi de ameninţarea constantă a morţii. În Biblie, moartea este numită ultimul inamic (1 Cor. 15:26), deoarece dincolo de toţi inamicii cu care ne luptăm, moartea este inamicul suprem. Doar o viaţă eternă poate învinge moartea, iar viaţa Domnului este o asemenea viaţă. De fapt, El însuşi este această viaţă. El nu este doar viaţa eternă  (1 Ioan 5:20), ci de asemenea viaţa învierii (Ioan 11:25), viaţa care nu doar a trecut prin moarte, ci a şi învins-o. Noi, cei ce credem în Cristos,  Îl putem savura ca viaţă şi ca resursă a noastră pentru viaţă, deoarece El este acum Duhul vieţii. Atunci când Îl primim prin credinţă, noi Îl primim ca Duh al vieţii care ne eliberează treptat de moarte (Rom. 8:2).

Domnul Isus este extraordinar în divinitatea şi în umanitatea Sa, dar datorită morţii şi învierii Sale, El posedă chiar mai multă virtute de care noi oamenii avem nevoie. Doar El a trecut prin moarte şi a biruit-o, iar victoria învierii Sale este implicată cu Duhul Său. Această virtute învingătoare de moarte Îl face nu doar Duhul vieţii, ci chiar mai mult, Duhul dătător de viaţă (1 Cor. 15:45). El nu doar posedă viaţa învierii, ci le dă viaţa învierii credincioşilor Săi, pentru ca şi ei să fie învingători asupra morţii. Prin faptul că ne locuieşte în interior ca Duhul dătător de viaţă, Cristos îndeplineşte în noi promisiunea Bibliei în ceea ce priveşte moartea: „Moartea, ultimul inamic, este desfiinţată“ (1 Cor. 15:26).

Duhul ca esenţă a noastră
şi ca putere şi autoritate a noastră

Atunci când Domnul Isus a fost pe pământ, El S-a bucurat de Duhul în două aspecte specifice. În primul rând, deoarece a fost conceput şi născut prin Duhul Sfânt (Mat. 1:20; Luca 1:35), El a avut Duhul ca esenţă a Sa în interior. În al doilea rând, Duhul a fost peste El ca putere şi autoritate a Sa (Mat. 3:16; 12:28). Atunci când Isus a fost glorificat prin moartea şi învierea Sa şi a devenit „Duhul“, aceste două aspecte ale Duhului au devenit de asemenea disponibile pentru noi. În noaptea învierii Sale, Domnul Isus a apărut în faţa discipolilor Săi şi a suflat întru ei Duhul Sfânt (Ioan 20:22); acest lucru a adus Duhul în ei ca esenţă a vieţii pentru ei. După aceea, la cincizeci de zile mai târziu, la Cincizecime, Duhul a coborât peste ei pentru a-i îmbrăca cu putere şi cu autoritate (Luca 24:49; Fapte 2:4). Noi, cei ce credem în Cristos, primim Duhul în aceste două aspecte: în interior El este viaţa noastră, iar la exterior El este puterea şi autoritatea noastră. Aspectele Duhului de care S-a bucurat Isus în viaţa Sa de pe pământ, au fost puse la dispoziţia noastră de către Duhul lui Isus cel glorificat.

Isus Cristos este cu siguranţă cea mai minunată persoană din univers, iar tot ceea ce este El, este disponibil pentru noi prin Duhul Său. Atunci când ne pocăim de păcatele noastre şi credem în Cristos, noi primim Duhul lui Isus cel glorificat, care ne aduce tot ceea ce este Cristos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.