DC

DUHUL COMPUS
Cu privire la moartea şi învierea
lui Cristos aplicată omului prin Duhul

Din eternitate, Dumnezeu a existat ca Tatăl, Fiul şi Duhul (Mat. 28:19). El este Dumnezeul Triunic. Depăşind cu mult capacitatea noastră de a înţelege cum poate fi El astfel, Dumnezeu este în acelaşi timp atât unul singur (Deut. 6:4; 1 Cor. 8:4), cât şi trei. Deoarece este Dumnezeul etern, El este neschimbat în esenţa şi persoana Sa. Dar în mod misterios, El a devenit un om, iar ca om, a trecut prin moarte şi a intrat în înviere (1 Cor. 15:3-4). Acest minunat om-Dumnezeu este Domnul Isus Cristos.

Conform Scripturilor, atunci când Domnul Isus a înviat dintre morţi, El a înviat pentru a deveni Duhul dătător de viaţă (1 Cor. 15:45). Acest lucru nu distruge distincţia dintre Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul, ci indică faptul că, după învierea lui Cristos, Duhul ni-L aduce şi ni-L comunică pe acest om-Dumnezeu glorios. Înainte de învierea lui Cristos, Duhul lui Dumnezeu poseda doar natura divină; dar după învierea lui Cristos, atât divinitatea, cât şi umanitatea Sa, au fost adăugate în Duhul dătător de viaţă. Acest Duh dătător de viaţă distribuie în om nu doar viaţa divină a lui Dumnezeu, ci de asemenea, umanitatea glorificată a lui Isus. Această viaţă reprezintă tot ceea ce avem nevoie noi, fiinţele umane, deoarece este viaţa Dumnezeului etern şi a omului perfect şi înnobilat. Acum, ceea ce este Cristos, este disponibil pentru om prin Duhul dătător de viaţă compus, iar ceea ce a fost adăugat în acest Duh, este esenţa veştii bune a lui Dumnezeu pentru om.

Tipul reprezentativ din Vechiul Testament

Duhul dătător de viaţă a fost „amestecat“ cu toate elementele Cristosului glorios. În cartea Exod din Vechiul Testament, există o ilustraţie excelentă a acestui Duh „compus“. Atunci când Dumnezeu l-a instruit pe Moise să zidească un tabernacul pentru închinarea la adresa Sa în pustie, El i-a spus să prepare un mir compus (amestec de mir) pentru ungerea tabernaculului, a mobilierului acestuia şi a tuturor preoţilor care serveau. Acest mir unic Îl simbolizează pe Duhul compus. Pentru pregătirea acestui mir, Moise a luat un hin (aproximativ egal cu un galon) de ulei de măsline pur, şi a adăugat în el următoarele patru mirodenii: 500 de sicli (un siclu este aproximativ jumătate dintr-o uncie) de smirnă, 250 de sicli de scorţişoară, 250 de sicli de trestie aromată şi 500 de sicli de casia. Aceste măsuri şi aceste mirodenii sunt foarte semnificative. În Biblie, uleiul de măsline Îl simbolizează pe Duhul lui Dumnezeu, iar un singur hin indică faptul că există un singur Dumnezeu cu natura Sa divină. Cantităţile de mirodenii folosite compun trei unităţi a câte 500 de sicli fiecare, a doua unitate fiind formată din 250 de sicli de scorţişoară şi 250 de sicli de trestie aromată; aceste trei unităţi Îl simbolizează pe Dumnezeu în Trinitatea Sa. Aşadar, acest mir Îl simbolizează pe Duhul ca concretizare a singurului Dumnezeu Triunic. Al Doilea din Trinitate, Dumnezeu Fiul, a fost încarnat pentru a fi un om, iar ca om El a fost crucificat pe cruce. Moartea Sa este sugerată de acest mir unic, deoarece a doua unitate de 500 de sicli, reprezentându-L pe al Doilea din Trinitate, este împărţită în două părţi a câte 250 de sicli fiecare; Domnul Isus a fost „împărţit“ pe cruce atunci când a fost crucificat.

Cele patru mirodenii din acest mir sunt pline de semnificaţie în ce priveşte umanitatea Domnului Isus, care a fost adăugată în compoziţia Duhului. Prima mirodenie, smirna, se folosea în lumea antică drept analgezic, atât pentru a reduce suferinţa morţii, cât şi pentru înmormântare, odată ce moartea avusese loc. Atunci când Domnul Isus a fost crucificat, soldaţii au încercat să-I aline durerea cu smirnă, dar El n-a acceptat (Marcu 15:23); iar atunci când a murit, prietenii Săi au folosit un amestec de smirnă pentru a pregăti trupul Său pentru înmormântare. Deci smirna denotă moartea preţioasă a lui Cristos. A doua mirodenie, scorţişoara, este o mirodenie dulce şi aromată. Ca ingredient al mirului compus, ea simbolizează eficacitatea morţii lui Cristos, „mireasma“ morţii Sale în trăirea noastră. Trestia aromată, a treia mirodenie, provenea dintr-un fel de trestie care se proiecta în sus din mlaştini sau regiuni noroioase. Acesta este un tip reprezentativ al învierii lui Cristos, care S-a sculat (a înviat) din starea „noroioasă“ a omului, din domeniul morţii. Mirodenia finală este casia, care, la fel ca scorţisoara, este dulce şi aromată. Era folosită  în antichitate ca o substanţă stârpitoare, pentru a alunga şerpii şi insectele. Acest lucru corespunde cu puterea învierii lui Cristos, care îl stârpeşte pe Satan şi toate lucrurile negative din univers.

Moartea lui Cristos şi eficacitatea morţii Sale

Pentru starea noastră omenească, cele mai mari nevoi ale noastre sunt moartea şi învierea lui Cristos. Indiferent care ar fi filozofiile noastre despre om, noi toţi ca indivizi trebuie să recunoaştem că suntem plini de imperfecţiuni şi greşeli. Acestea sunt păcatele noastre, aşa cum le numeşte Biblia. Noi păcătuim împotriva lui Dumnezeu, împotriva semenilor noştri şi chiar împotriva noastră înşine. Nimeni nu poate scăpa de trista realitate a faptului că suntem predispuşi la aceste falimente. În starea noastră naturală, a trăi înseamnă a păcătui, iar starea noastră păcătoasă nu se va opri până când vom muri. Oricât de groaznic ar suna, moartea este singura soluţie pentru starea noastră decăzută. Din fericire, acesta este motivul pentru care Cristos a murit pe cruce. Moartea Sa a câştigat iertarea păcatelor noastre (Mat. 26:28, 1 Cor. 15:3), iar realitatea morţii Sale, simbolizată de smirnă, ne este aplicată prin Duhul compus. Trebuie să-I fim recunoscători Domnului că păcatele noastre sunt iertate şi că această iertare, obţinută prin moartea lui Cristos, ne este aplicată prin Duhul. Dar n-ar trebui să ratăm provizia suplimentară a morţii Sale, care de asemenea a fost adăugată în compoziţia Duhului. Datorită „miresmei“ sau eficacităţii morţii Sale, simbolizată de scorţişoară, noi putem experimenta moartea Sa zilnic şi putem muri faţă de păcat (1 Pet. 2:24).

Învierea lui Cristos şi puterea învierii Sale

Mai mult, noi putem savura învierea Sa şi puterea învierii Sale prin Duhul compus. Noul Testament ne învaţă că atunci când Cristos a înviat din mormânt, El de asemenea i-a înviat pe toţi cei ce cred în El. Învierea Sa a fost atotinclusivă, pentru că i-a inclus pe toţi credincioşii. Realitatea acestui fapt spiritual ne este aplicată prin Duhul compus, care conţine învierea lui Cristos, simbolizată de trestia aromată. Dar Duhul nu ne aplică doar faptul învierii lui Cristos, ci şi puterea ei, simbolizată de casia. Învierea lui Cristos îi face pe păcătoşii decăzuţi, credincioşii Săi, pentru că, aşa cum spune apostolul Petru, noi am fost regeneraţi prin învierea lui Isus Cristos dintre morţi (1 Pet. 1:3). Dar puterea învierii Sale este pentru viaţa noastră creştină zilnică, ca prin ea să putem birui toate elementele negative din noi şi din mediul nostru. Apostolul Pavel şi-a exprimat dorinţa de a cunoaşte această putere: „Să-L cunosc pe El şi puterea învierii Sale şi părtăşia suferinţelor Sale, fiind conformat morţii Sale“ (Fil. 3:10).

Cristos este în mod minunat Dumnezeul etern, complet şi omul perfect, glorificat. În mod extraordinar, El a trecut prin moarte şi a intrat în înviere pentru a deveni Duhul dătător de viaţă, iar în acest Duh se află moartea şi învierea Sa. Dar chiar şi mai relevante pentru experienţa noastră omenească sunt eficacitatea morţii Sale şi puterea învierii Sale, conţinute de asemenea în acest Duh. Toate elementele negative din fiinţa noastră, lucruri pe care nu le putem nega, pot fi date la moarte prin eficacitatea morţii lui Cristos din acest Duh. Şi toate atributele divine pozitive şi virtuţile omeneşti ale lui Cristos Isus Domnul, ne pot fi aplicate prin acest Duh, ca putere a învierii din trăirea noastră zilnică. Atunci când Duhul compus ne este aplicat, noi murim faţă de starea omenească decăzută şi devenim vii în Cristos spre dreptate (1 Pet. 2:24).

Duhul este disponibil pentru toţi ce se pocăiesc de starea lor păcătoasă şi cred în Cristos. Atunci când credem în Cristos, Duhul intră în noi, aducându-ne tot ceea ce este Cristos: scumpătatea morţii Sale, eficacitatea morţii Sale, scumpătatea învierii Sale şi puterea învierii Sale. Acest Duh compus împlineşte nevoia noastră cea mai fundamentală.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.