CSAVB

Cuvântări suplimentare
asupra vieţii de biserică

Cuvantari suplimentare asupra vietii de biserica suplim170 de pagini, titlu absent din stoc

Domnul ne-a arătat explicit în Biblie că biserica are un teren definit. De aceea, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, trebuie să acordăm o atenţie specială terenului bisericii. Aranjamentul lui Dumnezeu pentru biserică, de partea spirituală, este autoritatea Duhului Sfânt, iar în aparenţa ei exterioară, este limitarea localităţii. Dacă aderăm cu tărie la acest principiu fundamental, ne va fi clară poziţia aşa-numitelor denominaţiuni, biserici, grupuri şi organizaţii. Dacă vreun grup nu este zidit pe terenul localităţii, putem vedea că nu este biserica.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.