CF

CRISTOS FIUL
Cu privire la statutul Său ca
Singurul Fiu Născut al lui Dumnezeu,
Fiul Omului şi Primul Fiu Născut al lui Dumnezeu

În acest univers există o Persoană unică, care doar Ea este atât Dumnezeu, cât şi om. Datorită Lui, Dumnezeu nu mai este atât de distant încât să nu-L putem cunoaşte, nici atât de abstract încât să nu-L putem experimenta. În această Persoană unică, Dumnezeu şi omul au fost aduşi împreună şi au devenit o singură entitate. Prin El, natura divină a fost manifestată printre oameni şi a fost pusă la dispoziţia omului, astfel încât omul să se poată împărtăşi din ea (2 Pet. 1:4); prin El, natura umană a fost înălţată pe platoul etern, pentru ca Dumnezeu să poată fi manifestat prin umanitate pentru totdeauna. Această Persoană unică este Cristos Isus Domnul. El este în totalitate minunat şi se bucură de multe statute, atât ca Dumnezeu, cât şi ca om. Dar atunci când ne concentrăm atenţia doar asupra a trei din statutele Sale, descoperim că El este Dumnezeu devenit om pentru savurarea noastră şi pentru expresia Sa, pentru eternitate. Vedem acest lucru atunci când Îl analizăm pe Cristos ca pe Singurul Fiu Născut al lui Dumnezeu, ca pe Fiul omului şi ca pe Primul Fiu Născut al lui Dumnezeu.

 Singurul Fiu născut al lui Dumnezeu

Înţelegerea noastră despre Dumnezeu se bazează neapărat doar pe Biblie, deoarece Biblia este unica mărturie scrisă care i-a fost dată omului de către Dumnezeu cu privire la Sine însuşi. Conform revelaţiei conţinute atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament, cele două secţiuni ale Bibliei, există un singur Dumnezeu în acest univers, iar acest Dumnezeu este triunic; adică El este în acelaşi timp unul şi trei. Minţile noastre raţionale ne vor sugera că există trei Dumnezei, dar revelaţia pură a Scripturilor ne spune că nu este astfel. Dumnezeu este unul singur (Deut. 6:4; 1 Cor. 8:4), şi totuşi, El este Tatăl, Fiul, şi Duhul (Mat. 28:19; 2 Cor. 13:14). Tatăl este în totalitate Dumnezeu, Fiul este în totalitate Dumnezeu, iar Duhul este în totalitate Dumnezeu. Cei Trei nu sunt deloc separaţi, deoarece Ei Se locuiesc în interior în mod reciproc Unul pe Altul; dar Ei sunt cu siguranţă distincţi, aşa cum indică numele Lor: Tatăl, Fiul şi Duhul. Tatăl este sursa, Fiul este expresia, iar Duhul este transmiterea din Dumnezeire.

Biblia Îl numeşte pe cel de-al Doilea din Dumnezeire, Singurul Fiu Născut al lui Dumnezeu (Ioan 1:14, 18; 3:16, 18; 1 Ioan 4:9). Acest titlu minunat ne spune multe despre Cristos. Ca Singurul Fiu Născut, El este din aceeaşi esenţă cu Tatăl şi cu Duhul. Toată plinătatea Dumnezeirii locuieşte în El (Col. 2:9); adică El posedă esenţa deplină a lui Dumnezeu împreună cu toate atributele Sale unice. El este în mod deplin şi perfect Dumnezeu. Atunci când Biblia se referă la El ca fiind Singurul Născut, nu înseamnă că, la un moment dat în eternitatea trecută, El a fost născut din Dumnezeu şi că a fost un timp când El n-a mai existat; dimpotrivă, El este Dumnezeu în mod etern (Evr. 1:12; 7:3). Naşterea Sa nu se referă la un eveniment, ci la o relaţie eternă cu Tatăl: Tatăl este sursa eternă a Fiului, iar Fiul este expresia eternă a Tatălui. Înaintea timpului şi înaintea creaţiei, Cristos era în mod etern împreună cu Dumnezeu şi Cristos era în mod etern Dumnezeu (Ioan 1:1). În Dumnezeire, El singur Îl exprimă pe Dumnezeu, deoarece El este Singurul Fiu Născut al lui Dumnezeu.

Fiul Omului

Deşi Dumnezeu este în afara timpului, într-o zi El a intrat în creaţia Sa şi a devenit om în timp. Gândiţi-vă cât de minunat este faptul că Dumnezeul etern a devenit om. Şi El a fost cu adevărat un om. El a fost conceput în uterul unei fecioare umane (Mat. 1:20) şi a fost născut ca un prunc uman autentic. Cu toate acestea, El încă era Dumnezeul perfect şi complet. Matei scrie: „Iar toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ce a fost vorbit de către Domnul prin profetul care spune: ,Iată, fecioara va rămâne însărcinată şi va naşte un Fiu, şi-I vor pune numele Emanuel‘ (care este tradus Dumnezeu cu noi)“ (1:22-23). Isus Cristos este Emanuelul nostru: El este Dumnezeu cu noi; El este Dumnezeu în om. Prin încarnarea sa, Cristos a luat asupra Sa natura noastră umană. El încă este Dumnezeul etern, care posedă esenţa divină împreună cu natura divină, dar este de asemenea omul perfect, care posedă natura umană. Astfel, în Cristos există atât divinul, cât şi umanul.

În încarnarea Sa, Cristos este numit Fiul omului (Mat. 12:8, 40; Marcu 8:31, 38; Luca 19:10; 22:69; Ioan 3:13; 6:53; 13:31). Acesta este un alt titlu minunat al lui Cristos, deoarece indică faptul că Cristos este un om autentic şi reprezentantul perfect al rasei noastre. Deşi S-a împărtăşit din sânge şi carne (Evr. 2:14) la fel ca noi, El n-are elementul păcătos pe care-l avem noi — El este fără păcat (Evr. 4:15; 2 Cor. 5:21). De la un capăt până la celălalt al trăirii Sale pe pământ, El n-a comis niciun păcat (1 Pet. 2:22). Astfel, ca Fiu al Omului, El este omul perfect.

Atunci, Cristos a fost Singurul Fiu Născut al lui Dumnezeu, Dumnezeul complet, în divinitatea Sa; iar în umanitatea Sa, El a fost Fiul Omului, omul perfect. Acest om-Dumnezeu minunat a trăit o viaţă divin-umană deplină pe pământ, apoi a mers la cruce ca să moară pentru păcatele noastre. Ca Fiu al omului, El putut să sufere pedeapsa pentru păcatele întregii omeniri (Gal. 1:4; Rom. 5:8); iar ca Fiu al lui Dumnezeu, a putut să obţină, prin Duhul, o răscumpărare eternă pentru noi (Evr. 9:12). Doar această Persoană unică, deoarece este atât divină, cât şi umană, putea îndeplini o asemenea răscumpărare eternă.

Primul Fiu Născut al lui Dumnezeu

După moartea Sa pe cruce, Cristos a fost înviat dintre morţi (1 Cor. 15:4). Doar umanitatea Sa a murit; dar în virtutea divinităţii Sale, umanitatea Sa a fost înviată din mormânt. În dimineaţa învierii Sale, El a declarat că discipolii Săi erau acum fraţii Săi şi că Tatăl Său era Tatăl lor (Ioan 20:17). Prin aceasta, El a clarificat faptul că noi, cei ce credem în El, suntem acum fiii lui Dumnezeu (Gal. 3:26; Ioan 1:12; Rom. 8:14). Prin învierea Sa, El a devenit Primul Fiu Născut a lui Dumnezeu (Rom. 8:29), iar noi, cei ce credem în El, am devenit numeroşii Săi fraţi, numeroşii fii ai lui Dumnezeu (Evr. 2:10; 1 Pet. 1:3).

Altădată, înainte de încarnarea Sa, Cristos era Singurul Fiu Născut a lui Dumnezeu. Acest lucru se referă la divinitatea Sa şi la identitatea Sa din Dumnezeire. El este în mod etern Singurul Fiu Născut a lui Dumnezeu, şi în acest mod, El nu poate niciodată  să aibă fraţi. Cu toate acestea, Scripturile declară că El este de asemenea Primul Născut dintre mulţi fraţi (Rom. 8:29). Acest lucru se referă la învierea Sa, atunci când a fost glorificat pentru a fi Fiul lui Dumnezeu, atât în divinitatea Sa, cât şi în umanitatea Sa. Apostolul Pavel a vorbit despre acest lucru: „Dumnezeu a împlinit pe deplin această promisiune faţă de noi, copiii Săi, înviindu-L pe Isus, aşa cum este scris în Psalmul al doilea: ,Tu eşti Fiul Meu; astăzi Te-am născut‘ “ (Fapte 13:33). Atunci când Cristos a fost înviat, umanitatea Sa a fost născută pentru a fi de asemenea Fiul lui Dumnezeu. În divinitatea Sa, El deja era Singurul Fiu Născut a lui Dumnezeu, dar prin învierea Sa, umanitatea Sa a devenit de asemenea Fiul lui Dumnezeu, şi astfel drumul a fost deschis pentru ca noi să devenim numeroşii fii ai lui Dumnezeu. În alt loc, Pavel scrie că Cristos „a fost desemnat Fiul lui Dumnezeu în putere, conform Duhului sfinţeniei, din învierea morţilor, Isus Cristos, Domnul nostru“ (Rom. 1:4). Ca Singurul Fiu Născut, Cristos niciodată n-avea nevoie sa fie desemnat Fiul lui Dumnezeu, dar prin învierea Sa, umanitatea lui Cristos a  fost desemnată Fiul lui Dumnezeu în putere. Acum, El este Fiul lui Dumnezeu atât în divinitatea Sa, cât şi în umanitatea Sa. Umanitatea Sa a fost „fiizată“ şi înălţată pe platoul etern. Astăzi, ca Singurul Fiu Născut al lui Dumnezeu în divinitatea Sa şi ca Fiu al omului în umanitatea Sa, Cristos este Primul Fiu Născut al lui Dumnezeu.

Adevărul privitor la persoana lui Cristos este vestea bună a mântuirii noastre. Singurul Fiu Născut etern al lui Dumnezeu a devenit Fiul Omului care a murit pentru păcatele noastre şi a fost înviat pentru acceptarea noastră în faţa lui Dumnezeu (Rom. 4:25); iar în înviere, acest om-Dumnezeu a devenit Primul Fiu Născut al lui Dumnezeu, făcându-ne pe noi, cei ce credem în El, numeroşii Săi fraţi, numeroşii fii ai lui Dumnezeu. Noi, care odată eram păcătoşi, putem deveni fiii lui Dumnezeu dacă ne pocăim de păcatele noastre şi credem în Cristos. Aceasta este mântuirea Sa pentru om.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.