CD

CRISTOS DOMNUL
Cu privire la ceea ce El a îndeplinit,
a dobândit şi a obţinut

Doar Domnul Isus Cristos este atât Dumnezeu, cât şi om. El este Dumnezeul etern care a devenit om; iar ca om, El a fost ridicat în rang şi adus în cea mai înaltă poziţie din univers. Nu este greu de înţeles faptul că Dumnezeu este Domn al tuturor, dar nu este ceva îndeobşte cunoscut faptul că omul Isus este de asemenea Domn. Este extraordinar că un om a dobândit o asemenea poziţie, că, în calitate de om, Isus Cristos şade întronat ca Domn al tuturor (Fapte 10:36). El merită să fie analizat în detaliu: El este om şi astfel înţelege starea noastră, şi a fost glorificat şi ridicat în rang şi astfel ne deschide calea ca să intrăm în glorie şi onoare împreună cu El. Dacă vedem ceea ce El a îndeplinit şi ceea ce a dobândit şi a obţinut prin încarnarea, trăirea omenească, moartea, învierea, înălţarea şi întronarea Sa, noi putem fi mântuiţi nu doar de starea noastră decăzută, ci, mai mult, întru domeniul gloriei Sale. Datorită a ceea ce a îndeplinit, a dobândit şi a obţinut, noi putem fi conduşi într-o mântuire la cel mai înalt nivel.

Ceea ce a îndeplinit

Nu există nicio altă persoană asemenea lui Cristos în univers. El este Fiul etern al lui Dumnezeu, care există înaintea timpului şi în afara timpului. Biblia ne spune că Dumnezeu este triunic; adică, El este în acelaşi timp unul şi trei. Acest lucru depăşeşte înţelegerea omenească, dar Dumnezeu depăşeşte înţelegerea în mod inevitabil. Cei Trei din Trinitatea Divină — Tatăl, Fiul şi Duhul — sunt în mod etern Dumnezeu, coexistând şi locuindu-Se reciproc în interior Unul pe Altul în mod etern. În mişcarea Sa conform planului Său sau economiei Sale, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul ca să fie un om (Rom. 8:3). El a îndeplinit acest lucru prin încarnare. Însuşi Dumnezeul universului a fost conceput în uterul unei fecioare (Luca 1:31) şi a fost născut ca un om autentic. Deoarece încă era Dumnezeu, El poseda natura divină; dar ca om, El avea şi natura umană. Apoi, acest om-Dumnezeu a trăit o existenţă unică pe pământ, o viaţă a umanului contopit cu divinul. Noi toţi am întâlnit persoane care ne-au câştigat cea mai înaltă admiraţie, dar niciunul dintre noi n-a fost vreodată martor al purtării unui om-Dumnezeu. Datorită trăirii Sale contopite, Isus Cristos a câştigat admiraţia tuturor celor ce L-au auzit, precum şi vieţile tuturor celor ce au crezut în El.

Dar, spre deosebire de orice altă fiinţă omenească, Cristos a îndeplinit chiar mai mult prin moartea Sa decât a făcut prin trăirea Sa pe pământ. De fapt, moartea Sa este chiar mai importantă pentru situaţia noastră decât timpul Său petrecut pe pământ. Atunci când a murit, El a îndeplinit răscumpărarea noastră ca omul perfect, plătind preţul pentru ofensele noastre împotriva lui Dumnezeu şi împăcându-ne cu Dumnezeu. Iar pentru că este Dumnezeu, răscumpărarea pe care El a îndeplinit-o este una eternă (Evr. 9:12). Aşa cum a fost în trăirea Sa omenească, tot astfel a fost şi în moartea Sa, îndeplinind o răscumpărare eternă prin existenţa Sa divină şi umană.

Apoi, El a înviat dintre morţi (1 Cor. 15:4). Natura Sa divină a energizat natura Sa umană şi L-a făcut Fiul lui Dumnezeu, nu doar în divinitatea Sa în care era Fiul lui Dumnezeu din eternitate, ci şi în umanitatea Sa, care acum a fost desemnată Fiul lui Dumnezeu prin învierea Sa (Rom. 1:4). Acum, un om era Fiul lui Dumnezeu. Astfel, El a devenit prototipul mântuirii noastre. Desigur, noi nu vom putea participa niciodată în poziţia Sa în Dumnezeire, dar El a deschis calea ca noi să savurăm împreună cu El statutul unor oameni care au devenit fiii lui Dumnezeu.

Ceea ce a dobândit

Isus Cristos a înviat dintre morţi ca om şi S-a înălţat la ceruri ca om (Efes. 4:10). În înălţarea Sa, El a dobândit cea mai înaltă poziţie din univers, „mult deasupra oricărei stăpâniri şi autorităţi şi puteri şi domnii şi mult deasupra oricărui nume care este numit, nu doar în această epocă, ci şi în cea viitoare“ (Efes. 1:21). Dumnezeu L-a înălţat pe Cristos în cea mai înaltă poziţie din univers, care transcende timpul şi spaţiul.

Desigur, ca Dumnezeu, El este pe deplin familiarizat cu cerurile, dar ca om, El a adus umanitatea la un nou nivel, la cel mai înalt nivel. În trăirea Sa pe pământ, El a trăit atributele divine în virtuţile Sale omeneşti, exprimând astfel în umanitate ceea ce este Dumnezeu. Apoi, în înălţarea Sa, El a adus umanitatea la cel mai înalt nivel din univers, înnobilând-o până la statutul de Fiu al lui Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să poată fi exprimat pentru eternitate prin umanitate. Aşadar, El a dobândit cel mai înalt vârf pentru umanitate — virtuţile omeneşti înnobilate, care exprimă atributele divine pentru eternitate.

Ceea ce a obţinut

În înălţarea Sa, Domnul Isus Cristos a fost aşezat la dreapta tronului lui Dumnezeu (Evr. 12:2; 1:3). Există un om pe tron în acest univers, şi Cristos va domni atât ca Dumnezeu, cât şi ca om pe tron, pentru eternitate (Apoc. 22:1). El a obţinut tronul şi a obţinut gloria şi onoarea care Îi însoţesc statutul de Fiu al lui Dumnezeu ridicat în rang. El este un om încoronat cu glorie şi onoare (Evr. 2:9). Gloria Sa este gloria lui Dumnezeu, expresia divinităţii Sale prin umanitatea Sa; iar onoarea Sa este onoarea care-I aparţine unei Persoane de o valoare şi o demnitate unică.

De asemenea, El a obţinut cel mai înalt nume din univers: „Dumnezeu L-a ridicat în rang foarte mult şi I-a dăruit un nume care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Isus să se plece orice genunchi, al celor ce sunt în cer şi pe pământ şi sub pământ, şi orice limbă să mărturisească deschis că Isus Cristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl“ (Fil. 2:9-11). Cel mai înalt nume din univers este acela al Domnului Isus Cristos, iar numele Său este singurul nume dat de Dumnezeu prin care oamenii să fie mântuiţi (Fapte 4:12). Atunci când mărturisim că Isus Cristos este Domnul, noi suntem mântuiţi de către Dumnezeu (Rom. 10:9, 12-13).

Toţi cei ce recunosc că există un Dumnezeu, vor recunoaşte că Dumnezeu este Domnul, dar măreaţa veste a mântuirii lui Dumnezeu este aceea că, prin moarte, înviere şi înălţare, omul Isus a fost făcut Domn şi Cristos (Fapte 2:36). Ca Dumnezeu, El a fost dintotdeauna Domnul; dar prin moarte, înviere şi înălţare, El a fost făcut Domn al tuturor în umanitatea Sa. Astăzi, Domnul nostru este omul-Dumnezeu Isus Cristos.

Deoarece El este Domnul tuturor, toate lucrurile şi toate persoanele sunt sub stăpânirea Sa. El face ca toate lucrurile să opereze pentru îndeplinirea planului etern al lui Dumnezeu sau economiei Sale, care include mântuirea şi glorificarea noastră. În cartea Fapte, Petru le-a spus conducătorilor iudei că Dumnezeu L-a înviat pe Isus dintre morţi şi L-a ridicat în rang la dreapta Sa, în calitate de Conducător şi Mântuitor (5:30-31). Stăpânirea Sa este foarte mult legată de faptul că El este Mântuitorul, pentru că în administraţia Sa, mântuirea vine la cei ce cred şi mărturisesc că Isus este omul-Dumnezeu care a fost ridicat în rang ca Domn.

Cât de extraordinar este faptul că există o asemenea Persoană ca Domnul Isus Cristos! El este pe deplin Dumnezeu şi totuşi pe deplin om, iar ca om, El a fost înviat şi ridicat în rang până la cea mai înaltă poziţie din univers. El este Înaintemergătorul nostru (Evr. 6:20) care a trecut prin moarte şi a intrat în glorie ca om. Deoarece a ridicat umanitatea pe cel mai înalt nivel, El a făcut posibil ca noi, fiinţele umane, să fim mântuiţi într-o asemenea măsură, încât să locuim împreună cu Dumnezeu pentru totdeauna, fiind asemenea Lui (1 Ioan. 3:2) şi astfel, exprimându-L pe El. Dacă credem în El, omul-Dumnezeu care a fost făcut Domn al tuturor, vom fi mântuiţi de natura noastră decăzută şi conduşi în gloria fiilor lui Dumnezeu (Rom. 8:21). Aceasta este măreaţa veste a mântuirii lui Dumnezeu prin Cristos Domnul (comp. cu Luca 2:11).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.