EDz

Economia lui Dumnezeu
ISBN: 0-7363-2218-3

Economia lui Dumnezeu212 pagini, titlu în stoc

preţ en-detail: 12 lei
preţ en-gros: 10 lei

În 1927 Watchman Nee a publicat clasica sa lucrare spirituală despre creşterea şi progresul creştin, Omul spiritual. În acea carte Nee prezintă adevărul biblic aparent simplu, conform căruia omul este compus din trei părţi — duh şi suflet şi trup — ca revelaţie centrală şi necesară pentru ca credincioşii să crească şi să progreseze în viaţa lor spirituală.

În Economia lui Dumnezeu, Witness Lee, colaboratorul cel mai apropiat şi cel mai de încredere al lui Nee construieşte pe această temelie pentru a dezvălui revelaţia centrală a Bibliei — aceea că Dumnezeu vrea să Se împartă pe Sine în om pentru expresia Sa deplină în biserică. Acesta este planul lui Dumnezeu, economia lui Dumnezeu. În Economia lui Dum­nezeu, Lee revelează în mod clar mişcarea Trinităţii Divine conform economiei Sale şi le oferă credincioşilor căi practice de a coopera cu El pentru împlinirea planului Său etern. Pas cu pas, Witness Lee ne arată cum să eliminăm obstacolele din calea creşterii spirituale, ca astfel Cristos să-Şi facă pe deplin domiciliul în inimile noastre, pentru ca noi să fim umpluţi până la toată plinătatea lui Dumnezeu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.