Scrisoare de la conlucrătorii din recâștigarea Domnului cu privire la pandemia curentă (martie 2020)

Conlucrătorii din recâștigarea Domnului au publicat o scrisoare adresată tuturor sfinților din toate bisericile din recâștigarea Domnului, având în vedere pandemia curentă COVID-19. Puteți citi scrisoarea în întregime mai jos sau o puteți accesa în format pdf aici


26 martie 2020

Tuturor sfinților dragi din toate bisericile din recâștigarea Domnului:

Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos?
Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? […]
Totuși în toate aceste lucruri suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit.

— Romani 8:35, 37

Harul și pacea să vă fie înmulțite tuturor. Fie ca acest mesaj să vă găsească înaintând în frica de Domnul și în mângâierea Duhului Sfânt. În aceste zile dificile, toate bisericile și sfinții de pe întregul pământ sunt purtați în inimile noastre și aduși pe umerii noștri înaintea tronului de har. Vă scriem pentru a părtăși cu voi un cuvânt de siguranță, mângâiere și încurajare în timp ce ne confruntăm cu pandemia care devastează regiuni extinse ale globului și bulversează viețile multora dintre noi, într-un mod fără precedent. În numele vostru Îi cerem Tatălui să vă întărească cu putere ca să puteți sta ferm întemeiați și neclintiți în El. Mijlocim împreună cu voi ca mărturia Domnului din recâștigarea Sa să fie susținută în timp ce trecem prin această perioadă extraordinară împreună.

În sărbătorile recente L-am văzut pe Cristos în caracterul Său atotinclusiv și vast ca porție a noastră repartizată. El este Cel atotsuficient care ne poate împlini orice nevoie în fiecare situație. Un asemenea Cristos a fost savurat și împărțit de Pavel în timp ce se afla în închisoare. Modelul lui Pavel trebuie să fie cel mai semnificativ pentru noi în situația în care ne aflăm azi. Cu cât suntem restricționați mai mult la exterior, cu atât mai mult vom petrece timp cu Domnul pentru a absorbi bogățiile Sale și pentru a savura proviziile Sale. Fie ca noi să răscumpărăm această ocazie apropiindu-ne mai mult de Cristos, deschizându-ne Lui și Cuvântului Său, ca să putem fi infuzați cu El și să fim una cu El. Apoi Îl vom putea trăi pe El în viața Sa care se adaptează la orice situație, cu bucurie și satisfacție, lipsiți de neliniște, teamă și tulburare.

În această perioadă de izolare în casele noastre, trebuie să ne exersăm pentru a rămâne conectați unii cu alții, considerându-ne unii pe alții și încurajându-ne unii pe alții. Toți sfinții au nevoie de rezerva Trupului. Deși nu ne putem întruni împreună fizic, nu trebuie să renunțăm la strângerea noastră laolaltă, ci mai degrabă trebuie să ne întâlnim des cu ajutorul tehnologiei moderne. Haideți să luăm legătura unii cu alții pentru a savura părtășia reciprocă și rugăciunea în doi sau trei sau în grupuri mici. Nu uitați să vă îngrijiți de cei mai în vârstă și cei mai slabi dintre noi și nu neglijați păstorirea celor care sunt tineri sau aflați în nevoie. Pe măsură ce ne îngrijim astfel unii de alții ca membre, vom descoperi că inimile noastre sunt lărgite și noi suntem uniți în dragoste. În aceste zile viața de biserică nu trebuie nicidecum întreruptă, ci mai degrabă ea trebuie să fie în creștere și dezvoltare.

Acestea sunt zile pentru a fi treji în vederea rugăciunii. Mai întâi trebuie să ne rugăm până ce ne aducem ființele în Dumnezeu pentru a primi rezerva Sa, iar apoi, urmând ungerea interioară, să stăm cu Domnul pentru interesele Sale în rugăciuni mijlocitoare. Ne putem ruga pentru ca economia lui Dumnezeu să fie îndeplinită, pentru ca voia Sa să fie îndeplinită, pentru ca Cristos să administreze situația lumii, pentru ca cei de la putere să aibă înțelepciune, pentru ca oamenii să fie mântuiți, pentru ca cei care sunt căldicei să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, pentru ca viața spirituală a tuturor sfinților să fie înălțată și nevoile lor materiale să fie împlinite și pentru ca recâștigarea să prospere. Dacă devotăm un timp adecvat cererilor și rugăciunilor, această listă este interminabilă. Totodată, trebuie să conștientizăm că în spatele acestui mediu tumultos de la exterior are loc un război spiritual în ceruri în care Satan încearcă să frustreze mișcarea lui Dumnezeu și să-i epuizeze pe sfinții Săi. Ca Trup al lui Cristos, haideți să ne îmbrăcăm cu întreaga armură a lui Dumnezeu pentru a sta în picioare și a rezista, pentru ca inamicul să fie legat și înfrânt.

Mântuitorul nostru dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea deplină a adevărului. Zilele acestea trebuie să fim plini de povară pentru cei nemântuiți din preajma noastră. În timp ce noi Îl avem pe Cristos ca adăpost al nostru în vremuri de încercări, necredincioșii care nu Îl cunosc pe Cristos nu au un astfel de refugiu și devin ușor tulburați și cuprinși de teamă și disperare. Ei au o nevoie disperată de a auzi evanghelia păcii și de a-L primi pe Dumnezeul care este pace. Acum este momentul oportun pentru o răspândire proaspătă a evangheliei către rudele noastre, prieteni, vecini și colegi. La timp și ne la timp, trebuie să ne ridicăm și să predicăm Cuvântul, dând mărturie cu îndrăzneală despre Cristos și mântuirea măreață pe care o avem în El.

Suntem un popor cu o mare speranță, nu o speranță în această epocă sau în lucrurile care îi aparțin acestei epoci. Speranța noastră este scumpul nostru Domn Isus și venirea Sa înapoi. Noi căutăm să-I grăbim întoarcerea, deoarece iubim apariția Sa. Astfel, noi cooperăm cu lucrarea Sa transformatoare în noi pentru a fi pregătiți ca Mireasă a Sa, ne ostenim împreună cu El pentru a duce la îndeplinire planul Său divin în mijlocul acestui haos satanic și veghem și ne rugăm pentru venirea Sa înapoi. Această calamitate mondială face parte din durerile nașterii care anticipează un necaz mai mare la sfârșitul acestei epoci. Acum este momentul ca noi, credincioșii, să ne trezim din somnul nostru și să luăm aminte la cuvântul profetic al Scripturilor, ca o lampă care ne călăuzește spre răsăritul zilei în care Împăratul vine înapoi.

Dragi sfinți, nu este momentul de a da înapoi, ci de a înainta. Avem siguranța în Domnul că, după ce trecem cu răbdare prin situația actuală tulburătoare, recâștigarea Domnului va ieși mai puternică și mai prevalentă decât niciodată. Chiar și în mediul de față, Domnul ne-a acordat o cale minunată de a avansa împreună cu El, în special prin practicarea căii stabilite de Dumnezeu în viața de biserică la domiciliu și în grupuri vitale, cu ajutorul tehnologiei. Istoria ne spune că atunci când biserica trece prin suferință și persecuție, Cristos are o cale de a avansa în mișcarea Sa chiar mai mult. Să fim energizați prin operarea Sa interioară să navigăm înainte!

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veșnică,
după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți.
A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin.

— 1 Petru 5:10-11

Dragostea noastră în Cristos Isus să fie cu voi toți,

Conlucrătorii din recâștigarea Domnului